O nás

SCF SERVIS, s.r.o. bola založená v roku 2006 ako spoločnosť zaoberajúca sa fyzickou strážnou službou a technickým zabezpečením majetku a osôb. Postupom času spoločnosť rozšírila svoje činnosti a začala sa zaoberať dodávkou a servisom nových technologických celkov, zabezpečovaním servisných, projekčných a stavebných prác súvisiacich s výstavbou, prevádzkou a komplexnou správou komerčných, výrobných a obytných objektov. Ďalšími odbormi činnosti sú projektové riadenie, technické dozory stavieb a poradenská činnosť. SCF SERVIS, s.r.o. spolu s už zavedenou spoločnosťou SEVEN AGENCY, ktorá bola založená v roku 1997 a jej dlhodobé pôsobenie na českom trhu, priniesli veľa skúseností, ktoré spoločne s Vami, zákazníkmi, teraz zhodnotíme v praxi a k spoločnému úžitku a vzájomnej spokojnosti.

Pre zabezpečenie komplexnej ponuky našej spoločnosti nielen u komerčných a rezidenčných nehnuteľností, kde prebieha naša správa, ale tiež pre verejnosť, naša spoločnosť poskytuje realitnú činnosť pri sprostredkovaní predaja a prenájmu všetkých druhov nehnuteľností, ktorá je poskytovaná profesijným odborníkom s dlhoročnou praxou a skúsenosťami na trhu realít. Realitná činnosť zahrnuje celkový realitný servis vrátane právnických služieb a popredajného servisu.

Centrála spoločnosti je vďaka výhodnej geografickej polohe v Brne, ďalej máme pobočku v hlavnom meste Praha a v posledných rokoch sa naša pôsobnosť rozšírila takmer do všetkých väčších miest Českej republiky a tiež na Slovensko.

Všetky práce realizujeme s vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi a vlastnou technikou. V neposlednom rade by som rád spomenul, že spoločnosť kladie veľký dôraz na každoročné previerky všetkých zamestnancov v oblasti bezpečnosti, PO, BOZP a najmä školenia, ktoré súvisia s príslušnými odbornými a servisnými činnosťami. V rámci kontinuálneho procesu skvalitňovania služieb sa nám podarilo v roku 2010 získať a v apríli 2013 úspešne recertifikovať osvedčenie o zaisťovaní kvality v spoločnosti v súlade s certifikáciou systému riadenia kvality (QMS) ISO 9001:2008 a systému riadenia procesov s vplyvom na životné prostredie (EMS) ISO 14 001:2004.

Dôležitou úlohou spoločnosti SCF SERVIS, s.r.o. je trvale udržať profesionalitu, spokojnosť a dôveru, ktorú do nás vkladajú všetci naši zákazníci.

Michal Rožnovský, MBA
jednatel společnosti
Podpis

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.