Servis technológií

K významnej činnosti spoločnosti patrí realizácia dodávok a montáží nových technologických celkov, technických a bezpečnostných zariadení budovy a v nasledujúcom období servis, údržba, revízia a kontrola schopnosti prevádzky súvisiaca s týmito zariadeniami.

 

Dodávka a montáž zariadenia z oblasti:

  • Silnoprúd, slaboprúd
  • VZT, chladenie, kúrenie, voda, plyn

 

Servis, údržba, revízie a kontroly:

  • Silnoprúde rozvody a zariadenia
  • Bleskozvody
  • EPS, EZS, CCTV, ACS, MaR, PBZ
  • Plynové zariadenia, rozvody plynu, spalinové cesty, tlakové nádoby