Realitná činnosť

Realitná činnosť našej spoločnosti zabezpečuje komplexné sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu všetkých druhov nehnuteľností rezidenčných aj komerčných – bytov, rodinných domov, rekreačných objektov, pozemkov, administratívnych objektov a priestorov, priemyselných a skladových areálov.

 

Servis, ktorý poskytujeme v priebehu každej realitnej transakcie:

 • Poradenstvo o aktuálnom stave realitného trhu
 • Prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie optimálnej ceny - riadny nábor nehnuteľnosti do ponuky vrátane zabezpečenia potrebnej dokumentácie a zoznámenie sa s okolím je základnou podmienkou úspešného predaja / prenájmu.
 • Prezentácia ponuky 
  • Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie nehnuteľnosti pre jej marketing (fotodokumentácia, pôdorysy, katastrálne mapy)
  • Oslovenie klientov z vlastnej rozsiahlej databázy, direct mail, inzercia na najvyhľadávanejších internetových serveroch, tlačená inzercia, miestna prezentácia, aktívne vyhľadávanie potencionálnych záujemcov.
 • Prehliadky nehnuteľností so záujemcami o kúpu / prenájom za účasti makléra priamo na mieste
 • Finančné poradenstvo v spolupráci s bankami a nezávislými finančnými poradcami
 • Právny servis zabezpečený renomovanou advokátskej kanceláriou
 • Komplexný administratívne – organizačný servis zahrňuje
  • Dozor nad správnym priebehom celého obchodu za účasti profesijného odborníka v oblasti realít
  • Preverenie právnych vzťahov a katastri nehnuteľností
  • Príprava podkladov pre banku pre záujemcov, ktorí čerpajú hypotečný úver či úver zo stavebného sporenia.
  • Zabezpečenie rezervačnej zmluvy a rezervačného poplatku
  • Zabezpečenie riešenia právnych chýb, ktoré bránia v obmedzení vlastníckeho práva (záložné právo)
  • Príprava všetkých súvisiacich zmlúv prostredníctvom advokátskej kancelárie vrátane zmlúv o úschove kúpnej ceny
  • Zabezpečenie nájomných a podnájomných zmlúv
  • Zabezpečenie vkladu zmlúv so katastra nehnuteľností a úhrady kolkových známok
  • Prevod členských práv a povinností na príslušnom bytovom družstve
  • Príprava odovzdávajúceho protokolu pre obidve strany a odovzdanie nehnuteľnosti
  • Príprava podkladov na prepis energií vrátane samotného prepisu (elektrina, voda, plyn) po odovzdaní nehnuteľnosti
  • Zabezpečenie bezpečnej úhrady kúpnej ceny
  • Zabezpečenie odhadu ceny nehnuteľnosti pre daňové priznanie
  • Príprava a spísanie daňového priznania k dani z prevodu nehnuteľnosti
  • Zabezpečenie odvodu dane z prevodu nehnuteľnosti z advokátskej úschovy priamo finančnému úradu
 • Popredajný servis - zabezpečenie kompletnej správcovskej činnosti – sťahovanie, upratovanie, stavebné úpravy, technické zabezpečenie, stráženie, správa a údržba nehnuteľnosti.

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.