Upratovanie

Súbor skupiny podporných činností podľa ČSN EN 15 221 ako zmluvne dohodnutý režim poskytovaných služieb smerujúcich k dlhodobému zachovaniu projektových vlastností nehnuteľností.

 

Upratovacie práce spoločných, kancelárskych a obchodných priestorov

  • Najbežnejším súborom činností sú upratovacie práce spoločne užívaných plôch, komunikačných, vzdelávacích a zhromaždovacích priestorov, sociálnych zariadení, kuchyniek. K ďalšiemu spektru činností patrí upratovanie kancelárskych a obchodných priestorov pre jednotlivých užívateľov. V procese sú dodržované štandardné technologické postupy a  chémia splňujúca požiadavky na ochranu životného prostredia.

 

Upratovanie snehu a zimná údržba komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch

  • Ďalším súborom bežných činností v rámci upratovacích služieb je zabezpečenie zimného upratovania v závislosti od konkrétnej meteorologickej situácie. Výjazdy sú spravidla organizované na výzvu klienta alebo na základe platných obecne záväzných vyhlášok stanovených a vydaných obcou, mestom poprípade príslušnou mestskou časťou. Pri ošetrovaní komunikácií sú používané inertné materiály alebo posypová soľ.

 

Umývanie vnútorných presklených plôch (okien, dverí, presklených priečok, výplní)

  • Tieto činnosti sú zaradené k atypickým s ohľadom na počet a technológiu práce, používanú čistiacu chémiu a upratovacie povrchy.

  

Umývanie vonkajších okien a opláštení budovy

  • Platí rovnako ako u predchádzajúcej popisovanej činnosti. Pretože sa veľmi často jedná o práce vo výškach, sú pre zabezpečenie týchto prác využívane služby špecializovaných pracovníkov (horolezci). Úplne špecifickou činnosťou je odstraňovanie grafitov z fasád objektov.

 

Dodávka hygienického materiálu a upratovacej chémie

  • Celkom štandardné, v procese dodávky upratovacích činností, sú aj dodávky hygienického materiálu (toaletné papiere v malom či veľkom formáte – do zásobníkov, obrúsky, vreckovky, vreckovky, ochranné rukavice apod.) a čistiacej chémie ( v prípade, kedy si užívateľ zabezpečuje upratovacie práce s vlastnými zdrojmi - vlastným personálom)

 

Údržba zelene v interiéri a exteriéri

  • Do ponuky špeciálnych služieb patrí dodávka a údržba interiéru a exteriéru (pletie, výmena kvetov, hnojenie, zalievanie). Súčasťou starostlivosti o zeleň v exteriéri je aj kosenie trávy, strihanie živých plotov, krovia a stromov. Samozrejmosťou poskytovanej služby je odvoz a likvidácia odpadu.

 

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

  • V spolupráci so špecializovanými dodávateľskými firmami ponúkame služby deratizácie (likvidácia hlodavcov), dezinfekcia (ošetrenie plôch alebo priestorov špeciálnou chémiou na likvidáciu vírov, baktérií a plesní) a dezinsekcia (odstraňovanie obťažujúceho hmyzu)

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.