Stráženie

Súbor skupiny podporných činností podľa ČSN EN 15 221 zameraných na uspokojovanie potrieb klientov - vlastníkov, užívateľov a nájomníkov nehnuteľností

 

Stráženie majetku a osôb

  • Tým odborne preškolených pracovníkov strážnej služby, vybavených prostriedkami osobnej ochrany a oblečených v jednotnej firemnej rovnošate, zabezpečuje ochranu a stráženie spravovaného majetku a užívateľov nehnuteľnosti 24 hodín denne.

 

Stála 24/7/365 pohotovosť a dispečing

  • Oznamovacími prostriedkami, kamerovými systémami a pultom centrálnej ochrany sú pracovníci strážnej služby napojení na nonstop pohotovostný dispečing, ktorý je schopný, v prípade nečakanej udalosti zasiahnuť v minimálnom reakčnom čase. Ďalším krokom je prepojenie strážnej služby na mestskú a štátnu políciu a HZH.

 

Recepčné a poštové služby

  • Pre veľké komplexy administratívnych alebo komerčných objektov zabezpečujeme recepčné služby odborne zdatného a jazykovo vybaveného personálu, ktorý dodržuje firemný dresscode. Súčasťou týchto recepčných služieb je aj prerozdeľovanie a distribúcia pošty pre užívateľov týchto administratívnych alebo komerčných objektov.

 

Prevádzka bezpečnostných kamerových systémov a PCO

  • Pre zabezpečenie vysokého štandardu poskytovaných služieb v oblasti ochrany majetku a osôb využívame bezpečnostné kamerové systémy vrátane PCO. Tieto systémy taktiež klientom dodávame.

 

Preprava finančných prostriedkov, cenín a sprevádzanie VIP osôb

  • Na požiadanie klientov alebo užívateľov spravovaných objektov sme pripravení k zabezpečeniu prepravy finančných prostriedkov, cenín, kuriérnych zásielok, príp. zabezpečíme aj bezpečnostný sprievod významných zákazníkov alebo návštevníkov klienta.