Projekcia

Zaoberáme sa projekčnou činnosťou v oblasti pozemného staviteľstva a technologických častí stavieb vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti. Ponúkame poradenstvo pri energetickej a technologickej koncepcii budov.

 

Projekcia:

 • architektonická a stavebná časť
 • statika
 • požiarno-bezpečnostné riešenia
 • silnoprúd
 • slaboprúd  (EZS, EPS, CCTV, ACCESS, MAR)
 • vzduchotechnika
 • chladenie
 • vykurovanie
 • zdravotechnika

 

Poradenstvo:

 • energetická koncepcia budov
 • koncepcia budov v častí TZB  (vzduchotechnika,  chladenie,  vykurovanie)
 • cenové poradenstvo
 • kontrola ponukových cien
 • kontrola výkazov výmer
 • kontrola podrobných rozpočtov a kalkulácií
 • poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľnosti