O nás

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

V lednu 2014 kapitálově vstoupila společnost PSJ, a.s. do společnosti SCF SERVIS, s.r.o. Tato skutečnost je i důsledkem dlouhodobě trvající úzké spolupráce mezi oběma společnostmi. Výhodou této akvizice je zázemí a partnerství silné stavební společnosti, která rozvíjí své aktivity nejenom v ČR, ale i v Evropě a oblastech se zajímavými možnostmi a potenciálem po celém světě.

Další předností je logická návaznost činností naší společnosti na realizované projekty firmami ze skupiny PSJ jak při výstavbě, tak při zahájení a samotném provozování nových objektů. Tato skutečnost pro nás představuje nejenom nové možnosti a uplatnění v rámci námi poskytovaných služeb facility managementu, ale také nabízí zvýšení podílu a posílení stability na dnešním trhu zejména v oblasti správy nemovitostí.

Pro zajištění komplexní nabídky naší společnosti nejen u komerčních a rezidenčních nemovitostí, kde probíhá naše správa, ale také pro veřejnost, naše společnost poskytuje i realitní činnost při zprostředkování prodeje a pronájmu všech druhů nemovitostí, poskytovanou profesním odborníkem s dlouholetou praxí a zkušenostmi na trhu realit. Realitní činnost zahrnuje celkový realitní servis včetně právních služeb a poprodejního servisu.

Centrála společnosti je díky výhodné geografické poloze v Brně, dále máme pobočku v hlavním městě Praze a v posledních letech se naše působnost rozšířila téměř do všech větších měst České republiky a také na Slovensko.

Veškeré práce provádíme vlastními kvalifikovanými pracovníky a vlastní technikou. V neposlední řadě bych rád zmínil, že společnost klade velký důraz na každoroční prověrky všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, PO, BOZP a zejména školení, která souvisí s příslušnými odbornými a servisními činnostmi. V rámci kontinuálního procesu zkvalitňování našich služeb se nám podařilo v roce 2010 získat a dubnu 2013 úspěšně recertifikovat osvědčení o zajišťování kvality ve společnosti v souladu s certifikací systému řízení kvality (QMS) ISO 9001:2008 a systému řízení procesů s vlivem na životní prostředí (EMS) ISO 14 001:2004.

Důležitým úkolem společnosti SCF SERVIS, s.r.o. je trvale udržet profesionalitu, spokojenost a důvěru, kterou do nás vkládají všichni naši zákazníci.

Michal Rožnovský, MBA
jednatel společnosti
Podpis

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň