Správa nemovitostí

Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 zaměřených na uspokojování potřeb klientů – vlastníků nemovitostí, nájemníků, uživatelů nemovitostí.

 

Nastavení, zpracování a evidence uživatelských vztahů

  • Zahrnuje činnosti vedoucí k jednoznačnému definování způsobu užívání nemovitosti nebo její části. Cílem je deklarování vlastnického nebo nájemního vztahu v souladu s novým Občanským zákoníkem.

 

Financování správy, plány oprav, sledování nákladů, inventarizace majetku

  • Správce je zodpovědný, ať už na taktické (střednědobé) nebo strategické  (dlouhodobé) úrovni, za zpracování a předkládání finanční analytiky mající vazbu na zajištění správy nemovitostí majiteli nemovitosti.

 

Zpracování měsíčních reportů a výročních zpráv pro klienta, příp. uživatele

  • Jedním z nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu je pravidelné informování klienta (jak vlastníka, tak i uživatele nemovitosti) o rozsahu, kvalitě a plánovaných nákladech zajišťovaných činností formou měsíčního reportingu a finálně formou Výroční zprávy o činnosti.

 

Rozúčtování služeb, fakturace, vedení bankovních účtů

  • Pro klienta, zejména pak společenství vlastníků, zajišťujeme shromažďování dat a informací sloužících jako podklad pro rozúčtování nákladů služeb, činností v rámci správy, dodávky médií až po finální fakturaci jednotlivým uživatelům. Dle požadavku klienta spravujeme jeho bankovní účet vztažený na provoz spravované nemovitosti.

 

Zajištění účetních a daňových služeb, pojištění nemovitostí, katastr nemovitostí

  • Do této činnosti jsou zahrnuty účetní a daňové operace související s procesem správy nemovitosti. Pro klienta zajišťujeme pojištění spravované nemovitosti. Při případném „zcizení“ nemovitosti řešíme změny na příslušném katastru  nemovitostí.

 

Realizace pracoviště, vybavení, stěhování, parkování 

  • V rámci vztahu správce - zákazník, popř. samostatného požadavku, řešíme pro klienta realizaci pracoviště komerčního či kancelářského charakteru, jeho vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, pokládku krytin, malování, vč. zajištění stěhování kanceláří či komerčních prostor. Ve spravovaných nemovitostech nabízíme řešení parkování referentských či manažerských vozidel klienta.

 

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň