Správa nemovitostí

Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 zaměřených na uspokojování potřeb klientů – vlastníků nemovitostí, nájemníků, uživatelů nemovitostí.

 

Nastavení, zpracování a evidence uživatelských vztahů

  • Zahrnuje činnosti vedoucí k jednoznačnému definování způsobu užívání nemovitosti nebo její části. Cílem je deklarování vlastnického nebo nájemního vztahu v souladu s novým Občanským zákoníkem.

 

Financování správy, plány oprav, sledování nákladů, inventarizace majetku

  • Správce je zodpovědný, ať už na taktické (střednědobé) nebo strategické  (dlouhodobé) úrovni, za zpracování a předkládání finanční analytiky mající vazbu na zajištění správy nemovitostí majiteli nemovitosti.

 

Zpracování měsíčních reportů a výročních zpráv pro klienta, příp. uživatele

  • Jedním z nejdůležitějších aspektů smluvního vztahu je pravidelné informování klienta (jak vlastníka, tak i uživatele nemovitosti) o rozsahu, kvalitě a plánovaných nákladech zajišťovaných činností formou měsíčního reportingu a finálně formou Výroční zprávy o činnosti.

 

Rozúčtování služeb, fakturace, vedení bankovních účtů

  • Pro klienta, zejména pak společenství vlastníků, zajišťujeme shromažďování dat a informací sloužících jako podklad pro rozúčtování nákladů služeb, činností v rámci správy, dodávky médií až po finální fakturaci jednotlivým uživatelům. Dle požadavku klienta spravujeme jeho bankovní účet vztažený na provoz spravované nemovitosti.

 

Zajištění účetních a daňových služeb, pojištění nemovitostí, katastr nemovitostí

  • Do této činnosti jsou zahrnuty účetní a daňové operace související s procesem správy nemovitosti. Pro klienta zajišťujeme pojištění spravované nemovitosti. Při případném „zcizení“ nemovitosti řešíme změny na příslušném katastru  nemovitostí.

 

Realizace pracoviště, vybavení, stěhování, parkování 

  • V rámci vztahu správce - zákazník, popř. samostatného požadavku, řešíme pro klienta realizaci pracoviště komerčního či kancelářského charakteru, jeho vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, pokládku krytin, malování, vč. zajištění stěhování kanceláří či komerčních prostor. Ve spravovaných nemovitostech nabízíme řešení parkování referentských či manažerských vozidel klienta.

 

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339