Projekce

Zabýváme se projekční činností v oblasti pozemního stavitelství a technologických částí staveb včetně zajištění inženýrské činnosti. Nabízíme poradenství při energetické a technologické koncepci budov.

 

Projekce:

 • architektonická a stavební část
 • statika
 • požárně bezpečností řešení
 • silnoproud
 • slaboboproud  (EZS, EPS, CCTV, ACCESS, MAR)
 • vzduchotechnika
 • chlazení
 • vytápění
 • zdravotechnika

 

Poradenství:

 • energetická koncepce budov
 • koncepce budov v části TZB  (vzduchotechnika,  chlazení,  vytápění)
 • cenové poradenství
 • kontrola nabídkových cen
 • kontrola výkazů výměr
 • kontrola podrobných rozpočtů a kalkulací
 • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň