Projekce

Zabýváme se projekční činností v oblasti pozemního stavitelství a technologických částí staveb včetně zajištění inženýrské činnosti. Nabízíme poradenství při energetické a technologické koncepci budov.

 

Projekce:

 • architektonická a stavební část
 • statika
 • požárně bezpečností řešení
 • silnoproud
 • slaboboproud  (EZS, EPS, CCTV, ACCESS, MAR)
 • vzduchotechnika
 • chlazení
 • vytápění
 • zdravotechnika

 

Poradenství:

 • energetická koncepce budov
 • koncepce budov v části TZB  (vzduchotechnika,  chlazení,  vytápění)
 • cenové poradenství
 • kontrola nabídkových cen
 • kontrola výkazů výměr
 • kontrola podrobných rozpočtů a kalkulací
 • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339