Správa nemovitostí

 • Nastavení, zpracování a evidence uživatelských vztahů
 • Financování správy, plány oprav, sledování nákladů, inventarizace majetku
 • Rozúčtování služeb, fakturace, vedení bankovních účtů
 • Zajištění účetních a daňových služeb, pojištění nemovitostí, katastr nemovitostí
 • Realizace pracoviště, vybavení, stěhování, parkování

Technická správa

 • Zajištění technické údržby, prohlídek, oprav, modernizací a havárií
 • Stálý 24/7/365 pohotovostní servis a havarijní služba
 • Vedení předepsané TD nemovitosti (pasporty, provozní řády a deníky, revizní knihy atp.)
 • Zajištění dodávek médií, evidence odběrných míst a spotřeby, odborná obsluha
 • Vedení dokumentace BOZP, PO, EVA plány, evidence a zajištění kontrol a revizí

Úklid

 • Úklidové práce společných, kancelářských a obchodních prostor
 • Úklid sněhu a zimní údržba komunikací, chodníků a parkovacích ploch
 • Mytí vnitřních prosklených ploch i vnějších oken a opláštění budovy
 • Dodávka hygienického materiálu a úklidové chemie, deratizace, dezinfekce, desinsekce
 • Údržba zeleně v interiéru a exteriéru

Ostraha

 • Ostraha majetku a osob
 • Stálá 24/7/365 pohotovost a dispečink
 • Recepční a poštovní služby
 • Provoz bezpečnostních kamerových systémů a PCO
 • Přeprava finančních prostředků, cenin a doprovod VIP osob

Servis technologií

 • Dodávka a servis - elektro oblast silnoproudu
 • Dodávka a servis - elektro oblast slaboproudu
 • Dodávka a servis - oblast technologíí VZT, chlazení
 • Dodávka a servis - oblast topení, voda, plyn
 • Dodávka a servis - oblast zabezpečení EZS, EPS, CCTV, ACS, MaR, atd.

Výstavba

 • HSV a PSV práce
 • Montážní práce:
  • Silnoproud a slaboboproud
  • Vzduchotechnika, chlazení a vytápění

Projekce

Projekce:
 • Architektonická a stavební část
 • Silnoproud, slaboboproud a TZB
Poradenství:
 • Energetická koncepce budov
 • Koncepce budov v části TZB

Řízení projektů

Zajišťujeme řízení stavebních projektů ve všech jeho fázích:
 • Fáze přípravy investičního záměru

 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy

 • Fáze přípravy realizace stavby
 • 
Fáze realizace stavby

Realitní činnost

 • Komplexní zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu všech druhů nemovitostí
 • Finanční poradenství
 • Právní servis
 • Administrativně organizační servis
 • Poprodejní servis

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4