Správa nemovitostí

  • Nastavení, zpracování a evidence uživatelských vztahů
  • Financování správy, plány oprav, sledování nákladů, inventarizace majetku
  • Rozúčtování služeb, fakturace, vedení bankovních účtů
  • Zajištění účetních a daňových služeb, pojištění nemovitostí, katastr nemovitostí
  • Realizace pracoviště, vybavení, stěhování, parkování

Technická správa

  • Zajištění technické údržby, prohlídek, oprav, modernizací a havárií
  • Stálý 24/7/365 pohotovostní servis a havarijní služba
  • Vedení předepsané TD nemovitosti (pasporty, provozní řády a deníky, revizní knihy atp.)
  • Zajištění dodávek médií, evidence odběrných míst a spotřeby, odborná obsluha
  • Vedení dokumentace BOZP, PO, EVA plány, evidence a zajištění kontrol a revizí

Úklid

  • Úklidové práce společných, kancelářských a obchodních prostor
  • Úklid sněhu a zimní údržba komunikací, chodníků a parkovacích ploch
  • Mytí vnitřních prosklených ploch i vnějších oken a opláštění budovy
  • Dodávka hygienického materiálu a úklidové chemie, deratizace, dezinfekce, desinsekce
  • Údržba zeleně v interiéru a exteriéru

Ostraha

  • Ostraha majetku a osob
  • Stálá 24/7/365 pohotovost a dispečink
  • Recepční a poštovní služby
  • Provoz bezpečnostních kamerových systémů a PCO
  • Přeprava finančních prostředků, cenin a doprovod VIP osob

Servis technologií

  • Dodávka a servis - elektro oblast silnoproudu
  • Dodávka a servis - elektro oblast slaboproudu
  • Dodávka a servis - oblast technologíí VZT, chlazení
  • Dodávka a servis - oblast topení, voda, plyn
  • Dodávka a servis - oblast zabezpečení EZS, EPS, CCTV, ACS, MaR, atd.

Výstavba

  • HSV a PSV práce
  • Montážní práce:
    • Silnoproud a slaboboproud
    • Vzduchotechnika, chlazení a vytápění

Projekce

Projekce:
  • Architektonická a stavební část
  • Silnoproud, slaboboproud a TZB
Poradenství:
  • Energetická koncepce budov
  • Koncepce budov v části TZB

Řízení projektů

Zajišťujeme řízení stavebních projektů ve všech jeho fázích:
  • Fáze přípravy investičního záměru

  • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy

  • Fáze přípravy realizace stavby
  • 
Fáze realizace stavby

Realitní činnost

  • Komplexní zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu všech druhů nemovitostí
  • Finanční poradenství
  • Právní servis
  • Administrativně organizační servis
  • Poprodejní servis

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4