Ostraha

Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 zaměřených na uspokojování potřeb klientů – vlastníků nemovitostí, nájemníků, uživatelů nemovitostí.

 

Ostraha majetku a osob

  • Tým odborně proškolených pracovníků ochranky, vybavených prostředky osobní ochrany a ustrojených v jednotném firemním stejnokroji zajišťuje ochranu a ostrahu spravovaného majetku a uživatelů nemovitosti 24 hodin denně.

 

Stálá 24/7/365 pohotovost a dispečink

  • Sdělovacími prostředky, kamerovými systémy a pultem centrální ochrany jsou pracovníci ostrahy napojení na nonstop pohotovostní dispečink, který je schopen v případě nenadálé události zasáhnout v minimálních reakčních časech. Dalším krokem je propojení ostrahy na MěP, PČR a HZH.

 

Recepční a poštovní služby

  • Pro velké komplexy administrativních nebo komerčních objektu zajišťujeme recepční služby odborně zdatného a jazykově vybaveného personálu, dodržující firemní dresscode. Součástí těchto recepčních služeb je i přebírání a distribuce pošty pro uživatele těchto administrativních nebo komerčních objektů.

 

Provoz bezpečnostních kamerových systémů a PCO

  • Pro zajištění vysokého standardu poskytovaných služeb v oblasti ochrany majetku a osob využíváme bezpečnostní kamerové systémy včetně PCO. Tyto systémy rovněž klientům dodáváme.

 

Přeprava finančních prostředků, cenin a doprovod VIP osob

  • Na požadavek klientů či uživatelů spravovaných objektů jsme připraveni k zajištění převozu finančních prostředků, cenin, kurýrních zásilek, příp. zajistíme i bezpečnostní doprovod významných zákazníků či návštěvníků klienta. 

 

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339