Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň