Úklid

Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 jako smluvně dohodnutý režim poskytovaných služeb vedoucích k dlouhodobému zachování projektovaných vlastností nemovitosti.

 

Úklidové práce společných, kancelářských a obchodních prostor

  • Nejběžnějším souborem činností jsou úklidové práce společně užívaných ploch, komunikačních, vzdělávacích a shromažďovacích prostorů, sociálních zařízení, kuchyněk. K dalšímu spektru činností patří úklidy kancelářských a obchodních prostorů pro jednotlivé uživatele. V procesu jsou dodržovány standardní technologické postupy a čistící chemie splňující požadavky na ochranu životního prostředí.

 

Úklid sněhu a zimní údržba komunikací, chodníků a parkovacích ploch

  • Další soubor běžných činností v rámci úklidových služeb je zajištění zimního úklidu ve vazbě na konkrétní meteorologickou situaci. Výjezdy jsou zpravidla organizovány na vyzvání klientem nebo na základě platných obecně závazných vyhlášek stanovených a vydaných obcí, městem, popř. příslušnou městskou částí. Při ošetřování komunikací jsou používány inertní materiály nebo posypová sůl. 

 

Mytí vnitřních prosklených ploch (oken, dveří, prosklených příček, výplní)

  • Tyto činnosti jsou řazeny k atypických s ohledem na četnosti a technologii práce, používanou čistící chemii a uklízené povrchy.

  

Mytí vnějších částí oken a opláštění budovy

  • Platí stejné jako u předchozí popisované činnosti. Protože se velice často jedná o práce ve výškách, jsou pro zajištění těchto prací využívány služby specializovaných pracovníků (horolezci). Naprosto specifickou činností je pak odstraňování grafity z fasád objektů.

 

Dodávka hygienického materiálu a úklidové chemie

  • Zcela standardní v procesu dodávky úklidových činností jsou i dodávky hygienického materiálu (toaletní papíry v malém či velkém formátu – do zásobníků, ubrousky, kapesníky, ochranné rukavice apod.) a čistící chemie (v případech, kdy si uživatel zajišťuje úklidové práce vlastními zdroji – vlastním personálem).

 

Údržba zeleně v interiéru a exteriéru

  • Do nabídky speciálních služeb patří dodávka a údržba (plení, výměna květin, hnojení, zalévání) a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Součástí péče o zeleň v exteriéru je i kosení trávy, stříhání živých plotů, keřů či stromů. Samozřejmostí poskytované služby je i zajištění odvozu a likvidace odpadu.

 

Deratizace, dezinfekce, desinsekce

  • Ve spolupráci se specializovanými dodavatelskými firmami jsou nabízeny služby deratizace (likvidace hlodavců), desinfekce (ošetření ploch nebo prostor speciální chemií na likvidaci virů, bakterií a plísní) a desinsekce (odstraňování obtížného hmyzu).

Sídlo společnosti

SCF SERVIS, s.r.o.
AZ TOWER, Pražákova 1008/69
639 00 Brno
IČO: 276 80 339
DIČ: CZ27680339

Provozovna Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Šujanovo náměstí 302/3
602 00 Brno

SCF SERVIS, s.r.o.
Hybešova 726/42
602 00 Brno

Provozovna Praha

SCF SERVIS, s.r.o.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Provozovna Plzeň

SCF SERVIS, s.r.o.
Skrétova 2921/36
301 00 Plzeň