Účast na workshopu - Odborná diskuze na téma Objektová evakuace a požární evakuační plány

Publikováno: 19.09.14

Dne 17.9.2014 proběhl Worshop zaměřený na téma Objektová evakuace a požární evakuační plány, který pořádala Katedra logistiky a Katedra krizového řízení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Tato odborná diskuze se konala v Brně v prostorách Univerzity obrany. Náplní tohoto workshopu byly velmi zajímavé diskuze. V časovém prostoru od 13.10 h do 13.50 h na téma Objektová bezpečnost budov se odborným výkladem za projekt AZ TOWER účastnil předseda představenstva pan Ing. Jan Skoupý a za facility management projektu pan Ing. Karel Zubalík, jakožto prokurista společnosti SCF SERVIS, s.r.o..

Pozvánka s bližším program worshopu tvoří přílohu této aktuality.

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339