HURÁ PRÁZDNINY 2014

Publikováno: 27.06.14

Dne 27. června 2014 proběhl již 12. ročník bezpečnostně zábavní akce pro děti v centru Brna HURÁ PRÁZDNINY, jejímž partnerem byla i naše společnost.

Cílem této akce bylo zábavnou formou naučit děti bezpečnému pohybu v silničním provozu, předejít tak zvýšené nehodovosti v průběhu prázdnin a upozornit děti na maximální opatrnost. Děti na jednotlivých stanovištích plnily zábavnou formou úkoly spojené s bezpečnostní tématikou. Do dětského programu nemalou částí přispěl HZS města Brna, který seznámil děti s nebezpečím otevřeného ohně a na závěr předvedl hašení pěnou. Městská policie Brno učila děti poznávání dopravních značek a orientaci v dopravních situacích. Liga vozíčkářů měla pro děti naplánovaný slalom mezi kužely na vozíčku nebo košíkovou taktéž z pohledu vozíčkářů. Připraveny byly i soutěže o ceny. V průběhu celého odpoledne děti na jednotlivých stanovištích měly za úkol plnit zábavnou formou úkoly spojené s bezpečnostní tématikou a to i u stanovišť s komerčním zaměřením.

Součástí této akce byl bohatý kulturní program pro děti i dospělé realizovaný na podiu. Na své si přišli děti, tátové i dědové u „kolejiště malé parní lokomotivy“. Zde bylo možné shlédnout funkční modely vláčků na trati dlouhé 30 m v plném provozu.

Kulturní program: děti byly vtaženy do programu moderátory akce, kteří měli připraven pořad zaměřený i pro nejmenší, které měly možnost zpívat a tancovat na podiu i před podiem.

Vystoupil i Jiří Zonyga se skupinou Větry z Jihu, kteří zpříjemnili nadcházející prázdninovou atmosféru.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se opět za rok.

 

Seems you have no WidgetKit installed but this feature relies on it.

Take in consideration that you could need the FULL WidgetKit version.

SCF SERVIS, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako společnost zabývající se fyzickou ostrahou a technickým zajištěním majetku a osob. Postupem času společnost rozšířila své činnosti a začala se zabývat dodávkou a servisem nových technologických celků, zajišťováním servisních, projekčních a stavebních prací souvisejících s výstavbou, provozováním a komplexní správou komerčních, výrobních a obytných objektů. Dalšími obory činnosti jsou projektové řízení, technické dozory staveb a poradenská činnost. Sloučením společnosti SCF SERVIS, s.r.o. s již zavedenou společností SEVEN AGENCY, která byla založena v roce 1997 a její dlouholeté působení na českém trhu, přineslo mnoho zkušeností, které společně s Vámi, zákazníky, nyní zhodnotíme v praxi a ke společnému užitku.

SCF SERVIS, s.r.o., Vídeňská 51/122, 619 00 Brno, IČO: 276 80 339, DIČ: CZ27680339